ProFaM_icons-05

Pro koho je ProFaM vhodný?

ProFaM_icons-03

Proč zmrazit ovariální tkáň?

ProFaM_icons-04

Jaké dopady má odstranění ovariální tkáně?

ProFaM_icons-02

Jak se vaječníky podílejí na menopauze?

Layer2

Získejte přístup ke službám pro uchování ovariální tkáně s ProFaM

Ženy se rodí s přibližně 2 miliony vajíček ve svých vaječnících. Jakmile dosáhnou puberty, tento počet klesá na přibližně 400 000. Když žena ovuluje (uvolňuje vajíčko - obvykle jedno za měsíc), vyvíjí se spolu s ovulovaným vajíčkem mnoho dalších vajíček, která se však před ovulací znehodnotí (každý měsíc jich takto odumře asi 10 000).

V období, kdy se žena přibližuje menopauze, zůstává ve vaječnících jen velmi malý počet vajíček, což má za následek nástup menopauzy.

Je dobře známo, že s přibývajícím věkem ženy nejen klesá počet vajíček, ale také jejich kvalita, čímž se obvykle myslí stabilita jejich chromozomů.

To je důvod, proč se s věkem zvyšuje pravděpodobnost výskytu Downova syndromu. Například pravděpodobnost, že vajíčko ponese extra chromozom pro Downův syndrom ve věku 32 let, činí 1:725, zatímco ve věku 40 let se tato pravděpodobnost zvyšuje na 1:100. Toto je také hlavním důvodem, proč se s věkem zvyšuje riziko potratu, a to zhruba z 12 % ve věku 34 let na 42 % ve 40 letech života.

Čím mladší je zmražená ovariální tkáň, tím lepší je kvalita vajíček a tím efektivněji lze oddálit nástup menopauzy. Nejvhodnějším věkem pro tuto proceduru je mezi 25 a 30 lety, ale proceduru lze provést kdykoliv s očekávanými dobrými výsledky až do 37 let.

Kvalita vajíček klesá s věkem a většinou se začíná zhoršovat již od 32 let. Po dosažení věku 35 let dochází k významnému zvýšení rizika chromozomálních abnormalit vajíček a možnosti vzniku chromozomální anomálie, která se projeví u dítěte, jak je uvedeno v následující tabulce.

Věk matky
(při početí)

 • 30
 • 35
 • 40
 • 45
 • 49

% vajíček s problémovými chromozomy

 • 35 %
 • 50 %
 • 70 %
 • >80 %
 • >90 %

Riziko chromozomové chyby u narozeného dítěte

 • 1 z 385 (nebo 0,26 %)
 • 1 z 192 (nebo 0,52 %)
 • 1 z 66 (nebo 1,5 %)
 • 1 z 21 (nebo 4,8 %)
 • 1 z 8 (nebo 12,25 %)