Trápí vás srdeční onemocnění?

Srdeční choroby nejsou příznakem menopauzy, ale jejich riziko se po menopauze zvyšuje. Menopauza způsobuje změny cév, cholesterolu a krevního tlaku, což jsou důležité rizikové faktory srdečních onemocnění. 

Jedním z dlouhodobých zdravotních důsledků menopauzy je zvýšení rizika kardiovaskulárních onemocnění neboli srdečních chorob, což je pro ženy s přibývajícím věkem stále větší problém. 

Obsah

srdce-v-menopauze
two-col-left-icon

Co je příčinou srdečních onemocnění?  

Před menopauzou je riziko srdečních onemocnění u žen nižší než u mužů. S příchodem menopauzy se však toto riziko zvyšuje, pravděpodobně v důsledku úbytku estrogenu, který menopauzu provází. 

Možná se i Vy, jako mnoho jiných žen, domníváte, že největším rizikem pro vaše zdraví je rakovina. Ve skutečnosti je však pravděpodobnost úmrtí žen na srdeční onemocnění přibližně dvakrát vyšší než na rakovinu prsu. Samozřejmě, že rakovina je stále závažné a život ohrožující onemocnění, ale je důležité nepodceňovat také onemocnění srdce. 

Zvýšení rizika srdečních onemocnění se objevuje i při předčasné menopauze, tj. v případě předčasného ovariálního selhání (POF), v důsledku chirurgického odstranění vaječníků či léků užívaných při léčbě rakoviny. 

Existují různé druhy srdečních onemocnění, nejčastějším z nich je tzv. ischemická choroba srdeční neboli nedokrevnost srdce. Do této skupiny patří např: 

 • Srdeční infarkt, při kterém je náhle přerušen přívod krve do srdce 
 • Angina pectoris, kdy se při námaze objeví bolest na hrudi způsobená snížením přívodu krve do srdce. 
 • Mozková mrtvice, při níž dojde k přerušení přívodu krve do části mozku  
 • Onemocnění periferních tepen, při kterém dochází ke snížení průtoku krve končetinami 

Důležitou (nikoli však jedinou) příčinou všech těchto stavů je zúžení cév, které přivádějí krev do srdce, v důsledku nahromadění nebo zplstnatění vnitřku cév. Zvýšená hladina "špatných tuků", jako je cholesterol, ve vašem těle je důležitým rizikovým faktorem pro vznik tohoto nahromadění. 

Estrogen chrání srdce a cévy, protože pomáhá  zabránit jejich ucpávání v srdci a má příznivý vliv na "dobré" a "špatné" tuky. 

Ztráta estrogenu může vést ke zvýšení hladiny cholesterolu a dalších "špatných" tuků, které zvyšují riziko srdečních onemocnění. Ztráta estrogenu ovlivňuje také krevní tlak a vede k přibírání na váze v oblasti trupu. Právě přibývání na váze – zejména ve střední části těla – může být spojeno se zvýšeným rizikem srdečních onemocnění. 

Další rizikové faktory srdečních onemocnění 

Existují i další důležité rizikové faktory pro vznik srdečních onemocnění. Patří mezi ně: 

 • Kouření 
 • Nezdravá strava 
 • Nedostatek pohybu 
 • Obezita (zejména v oblasti středu těla) 
 • Zvýšený krevní tlak (hypertenze) 
 • Zvýšený cholesterol 
 • Cukrovka 

Kolik žen obvykle trpí srdečním onemocněním? 

Na ischemickou chorobu srdeční umírá více než dvakrát více žen než na rakovinu prsu. V současné době žije ve Spojeném království více než 3,5 milionu žen s onemocněním srdce. Velmi smutné je, že každý den ve Velké Británii zemře na infarkt 77 žen - to je přibližně 28 000 žen ročně. 

Souvisí srdeční onemocnění s určitou fází menopauzy?

Riziko srdečních onemocnění se zvyšuje s věkem jak u mužů, tak u žen. Před menopauzou je riziko srdečních onemocnění u žen nižší. Po menopauze se však zvyšuje a důležitým faktorem, který k tomu přispívá, je ztráta estrogenu po menopauze. 

 

Jak lze srdečním onemocněním předcházet? 

Každá žena je jiná a na vaše osobní riziko mohou mít vliv i další zdravotní potíže, které zde nejsou zmíněny. Jedná se o obecné rady, takže pokud se obáváte rizika srdečních onemocnění, obraťte se na svého lékaře. Ten vám může zkontrolovat hladinu cholesterolu a krevní tlak a promluvit si s vámi o vašem životním stylu. 

 • Hormonální substituční terapie (HRT) 

Hovořili jsme o ochranné roli estrogenu, takže už víte, proč může navrácení estrogenu v podobě HRT pomoci předcházet srdečním onemocněním. Obrázek je však o něco složitější, než by se mohlo zdát.  

Estrogen může zabránit srdečním onemocněním, pokud s ním začnete před šedesátými narozeninami nebo do deseti let od zahájení přechodu do menopauzy. Estrogen má příznivé účinky na krevní lipidy (tuky) a příznivě působí na funkci cév. Podílí se také na prevenci "srůstání" vašich cév.  Riziko srdečních onemocnění souvisí i s množstvím tuku, které se nachází v oblasti středu těla - náhrada estrogenu může pomoci tomuto riziku předcházet.  

Pokud jste prodělala předčasnou menopauzu (předčasné ovariální selhání), je užívání HRT alespoň do průměrného věku menopauzy, tedy do 51 let, opravdu důležité, abyste v budoucnu pomohla předcházet srdečním onemocněním.  

Více informací o HRT (včetně výhod a rizik) se dozvíte zde

 • Cvičení 

Nedostatek pohybu je významným rizikovým faktorem srdečních onemocnění. Směrnice doporučují 150 minut vytrvalostního cvičení se střední až vysokou intenzitou každý týden. 

Pokud se vám to však v současné době zdá příliš namáhavé, chůze  či jakákoli fyzická aktivita může být skvělou alternativou. Nezapomeňte, že cvičení pomáhá i na mnoho dalších příznaků menopauzy.  

 • Přestaňte kouřit 

I jedna cigareta denně může zvýšit riziko srdečních onemocnění. I když přestat kouřit může být náročné, skutečně to může mít pozitivní vliv na srdeční onemocnění a další příznaky.  

 • Přehodnoťte svůj jídelníček 

Zdravá strava může snížit riziko srdečních onemocnění, zabránit a omezit nárůst hmotnosti a snížit riziko cukrovky a vysokého krevního tlaku. Když pociťujete příznaky menopauzy, cítíte se sklesle a úzkostně, je lákavé sáhnout po utěšujícím jídle. To může vést k přibývání na váze a zvyšovat vaše zdravotní rizika. 

Bylo prokázáno, že strava středomořského typu, bohatá na zeleninu a olivový olej a s nízkým obsahem masa a cukru, je spojena s nižším rizikem srdečních onemocnění. Obvykle zahrnuje stravování: 

  • Vysoký příjem zeleniny, luštěnin (fazolí a hrachu), ovoce a obilovin (v minulosti převážně nerafinovaných) 
  • Středně vysoký až vysoký příjem ryb 
  • Nízký příjem nasycených tuků 
  • Vysoký příjem nenasycených tuků, zejména olivového oleje 
  • Nízký až střední příjem mléčných výrobků, především sýrů a jogurtů 
  • Nízký příjem masa 
  • Mírný příjem alkoholu, především vína 
 • Snižte příjem alkoholu 

Mnoho žen říká, že konzumace alkoholu jim pomáhá zvládat úzkost, rychle se uvolnit a usnout. Kromě toho, že alkohol působí depresivně a narušuje kvalitu spánku, obsahuje také velké množství prázdných kalorií, které zvyšují riziko přibývání na váze. Dále může také zvyšovat riziko srdečních onemocnění. 

Možná jste četly, že malé množství alkoholu může snížit riziko srdečních onemocnění. Nicméně, je dobré podotknout, že dlouhodobé a silné pití alkoholu vede k vysokému krevnímu tlaku, zvýšenému cholesterolu a významnému zvýšení rizika srdečních onemocnění. 

 • Snižte hladinu cholesterolu 

Pokud máte zvýšený cholesterol, zaměřte se na změnu životního stylu. Hladinu svého cholesterolu můžete zjistit pomocí krevního testu u svého praktického lékaře, v některých lékárnách nebo prostřednictvím našeho specializovaného centra (pokud byste si chtěly promluvit o riziku srdečních onemocnění v souvislosti s menopauzou). 

 • Snižte svůj krevní tlak 

Je důležité mít krevní tlak stále pod kontrolou a v případě potřeby podniknout kroky k jeho snížení. Můžete tak učinit prostřednictvím změny životního stylu nebo léků - lékař vám v závislosti na naměřených hodnotách poradí, jaký postup je pro vás nejlepší. 

 • Srdeční onemocnění a cukrovka 

Pokud jste diabetik, měli byste se poradit se svým lékařem, abyste svou cukrovku co nejlépe kontrolovali. HRT může být pro diabetiky 2. typu prospěšná, i když k objasnění této skutečnosti je třeba provést další studie. 

Co dál?

Pokud se obáváte rizika srdečních onemocnění, je dobré navštívit svého praktického lékaře. Pokud si chcete promluvit o srdečním onemocnění ve spojitosti s menopauzou, objednejte si schůzku do našeho specializovaného centra na menopauzu. 

Pokud se domníváte, že se právě blížíte do období menopauzy, vyzkoušejte náš krátký test pro vyhodnocení příznaků. 

Mudr_Kilijanova_002

Zarezervujte si konzultaci

Chcete-li prodiskutovat vaše symptomy, vytvořit léčebný plán přesně pro vás, porozumět výsledkům vyšetření nebo absolvovat kontrolu, vysoce zkušení lékaři a sestry v naší klinice pro menopauzu jsou zde, aby vám pomohli.