Trápí vás výkyvy nálad?

Hormonální výkyvy spolu s fyzickými a psychickými příznaky menopauzy mohou samozřejmě vyvolat výkyvy nálad. Ženy, které stále mají menstruaci, mohou zaznamenat zhoršení premenstruačního syndromu.

Obsah

vykyvy-nalad-menopauza
two-col-left-icon

Jaké jsou výkyvy nálad související s menopauzou? 

Výkyvy nálad související s menopauzou mohou být náročné a zneklidňující. Bohužel jsou v perimenopauze a menopauze pro mnohé z nás naprosto běžné. Během epizody výkyvu nálady můžete zažívat celou škálu emocí, včetně špatné nálady, úzkosti, podrážděnosti, hněvu a může se stát, že z ničeho nic začnete plakat. 

V jednu chvíli se můžete cítit iracionálně a v další se divit, na co jste to myslela. To může být velmi náročné a zneklidňující.  

Co způsobuje výkyvy nálad?  

Předpokládá se, že pokles estrogenu v našem těle ovlivňuje fungování našeho mozku prostřednictvím vlivu na serotonin a noradrenalin (a pravděpodobně i další), látky spojené s příznaky deprese.  

Estrogen je spojen s hladinou serotoninu neboli hormonu štěstí v mozku, takže když hladina estrogenu klesá, klesá i hladina serotoninu. Existují důkazy, že estrogen je také spojen s hladinou kortizolu (hormonu stresu), takže když hladina estrogenu klesá, tak hladina kortizolu stoupá. Mnoho studií již prokázalo, že změny hormonů souvisejí se změnami nálady a úzkostí. 

Nižší hladiny estrogenu jsou také spojovány s podrážděností, únavou, stresem, zapomnětlivostí, úzkostí a potížemi se soustředěním. Pokud vám to zní povědomě, teď už víte proč. 

Mozek některých žen je na tyto měnící se hladiny hormonů citlivější. Je prokázáno, že snižující se hladina estrogenu snižuje vaši odolnost vůči stresu nebo schopnost se s ním vyrovnat. 

Estrogen není jediným hormonem, který se podílí na výkyvech nálady. Testosteron, kortizol a mozkový protein zvaný monoaminooxidáza A také pravděpodobně hrají roli při změnách nálady. 

Spánek – nebo spíše jeho nedostatek – může mít také vliv na vaši náladu. Návaly horka a noční pocení běžně ovlivňují spánek, je tedy jasné spojitost těchto příznaků. Vliv může mít také stres, úzkost a deprese. Nedostatek spánku může zhoršit všechny ostatní příznaky.  

Možná zažíváte stres doma nebo v práci, který ovlivňuje vaši náladu. K tomu má vaše tělo nižší hladinu hormonů, který snižuje vaši odolnost a vy se tak cítíte více zranitelná.

 

Kolik žen obvykle zažívá výkyvy nálad? 

Je těžké stanovit přesný počet žen, které zažívají změny nálad související s menopauzou. Nicméně jsou velmi rozšířené – průzkum britské společnosti The British Menopause Society prokázal, že více než polovina dotázaných žen pociťuje symptom výkyvů nálady.  

Souvisí výkyvy nálad s nějakou konkrétní fází menopauzy? 

Výkyvy nálad mohou být častější v perimenopauze, zejména v počátečních fázích, kdy je jedním z prvních příznaků změny vašeho těla zhoršující se premenstruační syndrom.

 

Jak lze výkyvy nálad léčit?  

Mluvte se svojí rodinou a blízkými – může to skutečně pomoci vašemu duševnímu zdraví. Zkuste jim vysvětlit, že pociťujete příznaky související s menopauzou a že změny ve vašem chování souvisejí se změnou hladiny hormonů. Pochopení této skutečnosti jim může pomoci k tomu, aby byli ve vaší blízkosti chápavější a tolerantnější. 

Nejlepší způsoby pomoci při poruchách nálady jsou podobné těm, které používáme při zvládání deprese a úzkosti. Uznávejte své příznaky takové. Netrpíte duševní chorobou ani neztrácíte své staré já, ale jednoduše se potýkáte s hormonálními výkyvy, které ovlivňují váš mozek. 

Pomoc při výkyvech nálad má mnoho podob: 

 • Požádat o pomoc 

Je důležité mluvit o tom, jak se cítíte, s rodinou a přáteli, se svým lékařem nebo s poradcem, s někým, komu důvěřujete a kdo má pro vás pochopení. Pochopení toho, proč máte špatnou náladu nebo proč se cítíte depresivně může do jisté míry pomoci najít řešení. 

Pokud vás obzvláště trápí premenstruační syndrom, můžete vyhledat pomoc a podporu i jinde – například u svého gynekologa. 

Pokud máte sebevražedné sklony a myslíte, že si chcete ublížit, zavolejte na Linku bezpečí 116 111 nebo na tísňovou linku 155. 

 • Změny životního stylu 
  • Omezte konzumaci alkoholu - alkohol zhoršuje vaši náladu a ovlivňuje váš spánek. Mnoho žen se uchýlí k alkoholu za účelem usnutí, ale kvalita spánku může být špatná, takže se druhý den budete cítit unavená a podrážděná.  
  • Cvičení - mírné cvičení dokáže zázraky, zlepšuje náladu, zvyšuje pocit pohody, sebeúcty, tělesné image a pocity štěstí a zároveň snižuje stres a úzkost.  
  • Relaxace - je důležité najít si čas na "vypnutí". Ať už rádi relaxujete jakkoli, vyčleňte si na to ve svém každodenním životě čas a neciťte se kvůli tomu provinile. Vypnutí může pomoci zmírnit stres a snížit hladinu stresových hormonů, které mohou ovlivnit funkci mozku. 
 • Mluvené terapie 

Někdy slýcháme ženy říkat, že se cítí provinile nebo požitkářsky, protože utrácejí čas a peníze za poradenství nebo koučování. Prozkoumání toho, jak se cítíte (a proč) s objektivním odborníkem, vám může ulevit. Veškeré peníze, které na to vynaložíte, jsou investicí do vás samotných a rozhodně za to stojí! 

  • Kognitivně-behaviorální terapie (KBT) - pomůže vám ujasnit si, jak se cítíte a proč, a pomůže vám přerušit cyklus negativních pocitů. ¨ 
  • Poradenství - nalezení dobrého poradce dokáže zázraky. Než se rozhodnete pro toho pravého, je dobré si s několika poradci promluvit, protože najít toho pravého je zásadní.  
 • Hormonální substituční terapie (HRT) 

Vyplatí se poradit se s lékařem a zjistit, zda by pro vás HRT mohla být vhodná. Pokud změny vaší nálady souvisejí s perimenopauzou nebo menopauzou, důkazy naznačují, že HRT může náladu zlepšit. Možná by stálo za to ji vyzkoušet, třeba i na krátkou dobu, abyste zjistila, zda pomůže. 

HRT zlepšuje celkovou kvalitu života, hladinu energie a spánek a nemá negativní vliv na libido ani nezpůsobuje sexuální dysfunkce (které mohou být ovlivněny antidepresivy). 

 • Léky 

Antidepresiva hrají svou roli, zejména pokud trpíte klinickou depresí nebo premenstruačním syndromem. Mohou vám zlepšit náladu, usnadnit spánek a pomoci s úzkostí. O rizicích a přínosech pro vás se poraďte se svým lékařem.  

Pokud je pro vás zhoršení premenstruačního syndromu zvláštním problémem, mohou antidepresiva pomoci odstranit příznaky, zejména pokud vám bylo doporučeno neužívat nebo nechcete užívat hormony. Některá antidepresiva mohou také pomoci při léčbě návalů horka. 

Co dál?

Pokud vás trápí výkyvy nálad v souvislosti s menopauzou, navštivte svého praktického lékaře nebo si rezervujte termín v naší menopauzální poradně. 

Pokud si myslíte, že se u vás projevují příznaky přechodu do menopauzy, můžete se dozvědět více pomocí našeho nástroje pro kontrolu příznaků nebo vyplněním našeho dotazníku o menopauze. 

Mudr_Kilijanova_002

Zarezervujte si konzultaci

Chcete-li prodiskutovat vaše symptomy, vytvořit léčebný plán přesně pro vás, porozumět výsledkům vyšetření nebo absolvovat kontrolu, vysoce zkušení lékaři a sestry v naší klinice pro menopauzu jsou zde, aby vám pomohli.